آماده سازی ورق؛ مرحله به مرحله بیاموزید

مراحل آماده سازی ورق

روش و فرایند تولید آهن

روند فراهم سازی ورق گالوانیزه رنگی ورقهایگالوانیزه ( فرایند فراهم سازی ورق ) به مراد زیبایی , ارتقاء مرحله پایداری و کاهش خوردگی , رنگ می شود . در صورتی ساخت ورق گالوانیزه ی رنگی به جهت زیبایی ظاهری و تزیین باشد , مراحل آماده سازی ورق  پوشش رنگی روی آن اهمیت متعددی داراست . در شرایطی‌که که به مراد بالا بردن پایداری در قبال خوردگی باشد , میزان زنگ زدگی ورق به دستکم میرسد . نوع آجدار ورق های فولادی

در طول نقاشی کردن تراز ورق ( پروسه مهیا سازی ورق گالوانیزه رنگی ) بایستی تماما منزه باشد و پروسه مهیا سازی و ذیل سازی ورق پیشین از نقاشی کردن صورت بپذیرد تا امکان جذب رنگ را داشته باشد و میزان ایستادگی لایه های آستری هم بایستی سنجیده شود . مراحل آماده سازی ورق

آشنایی با قیمت ورق و انواع آن

رنگ کردن ورق گالوانیزه در صورت مجاورت با مواد اسیدی و قلیایی ضرورت داراست . شیوه ی رنگ آمیز آن با روش نقاشی کردن ورق های فولادی کم کربن شباهت دارااست .

لوله گالوانیزه صنعتی سپاهان ۱۱.۲ اینچ

ورق گالوانیزه رنگی

– تراز ی نخستین : نظافت کردن ورق گالوانیزه
ورق می بایست عاری از هر دسته گرد و غبار , آلودگی و چربی باشد . به مراد پاک سازی مواد روغنی و چرب می توان از پارچه های آغشته به تینر بهره برد و آنان‌را آراسته عوض کرد . مراحل آماده سازی ورق  در صورتی‌که که زنگ زدگی وجود داشته باشد می توان با سنباده ی قابل انعطاف آن را به آرامی برطرف نمود .

قیمت ورق سیاه رول

ورق گالوانیزه رنگی
– سطح ی دوم : ذیل سازی رنگ ورق گالوانیزه ی رنگی انواع پوشش فلزی
زیرسازی بایستی به طوری صورت پذیرد که با دقت به حالت محیطی که ورق در آن جای‌دارد مقاوم باشد . آستری که روی تراز ورق فولادی زده می شود با آستر روی ورق گالوانیزه ی رنگی به طور کامل تفاوت داراست . زیرسازی به طور معمول با برس , غلتک و اسپری روی ورق انجام می شود .

قیمت تیرآهن اصفهان در مشهد

ورق گالوانیزه رنگی

رنگ کردن پایانی ورق گالوانیزه :

قیمت تیرآهن اروپا در تهران

رنگ کردن ورق گالوانیزه به جور کاربرد ورق و محیطی که ورق و رنگ در آن جای دارد وابسته است . قبلی از نقاشی کردن باید میزان سازش رنگ و چسبندگی آن مورد بررسی قرار گیرد . در کارخانجات از رنگ های کوره ای استعمال می شود . مراحل آماده سازی ورق هنگام نقاشی کردن ( فرایند مهیا سازی ورق گالوانیزه رنگی ) بایستی به شیوه ی ادغام رنگ ها و برهه زمانی زمان محافظت رنگ دقت داشت تا فیض مناسب نتایج شود .

فرآیند مهیا سازی ورق گالوانیزه :

1 – شست و رفت با اسپری کردن محلول منزه کننده روی ورق
2 – شستشوی ورق با آّب روش ساخت تیرآهن لانه زنبوری
3 – مهیا سازی ورق
4 – شستشوی دوباره ورق

 

قیمت میلگرد ابهر در مشهد
5 – شستشو و غیر فعال‌سازی
عملیات غیر راه اندازی روی ورق گالوانیزه احتمال شوره زدن ( زنگ سپید ) را کاهش می‌دهد . شناخته شده ترین مارک های ورق گالوانیزه , ورق های فولادی stelvetite و colorcoat می باشند . مراحل آماده سازی ورق

منظور از پیری فلز چیست